I denne video taler vi om kapitel 4 hvor jeg taler for at Bitcoins kan indgå som en lille del af en 10 års portefølje.

Såfremt du har spørgsmål som du ikke synes blev uddybet nok er du meget velkommen til at kommentere for neden og jeg vil besvare efter bedste evne.

Link til kapitel 4 https://youtu.be/AnoecSHLzdA

Previous articleKap 4 – Bitcoins BTC – Makroanalyse af kryptovalutaen BTC
Next articleKap 5 – Inflation, deflation og stagflation – Hvad betyder det for din invetering?