Når skatten på arbejde sænkes, er der to modsatrettede effekter på arbejdsudbuddet.

Substitutionseffekten eller gulerodseffekten. Folk
vælger at arbejde mere frem for at holde fri.
Gevinsten ved at arbejde i stedet for at holde fri
bliver større. Arbejdsudbuddet øges.

Gevinsten ved at arbejde øges efter skat, hvorfor
det bliver mere tillokkende at arbejde enten i
form af flere arbejdstimer eller ved at flere
kommer i arbejde.

Indkomsteffekten eller hængekøjeeffekten.
Lavere skat betyder, at der ikke skal så stor
en arbejdsindsats til for at opretholde den
samme købekraft, hvilket trækker i retning af
mindre arbejdsudbud.

Folk kan arbejde mindre for at få den samme
indkomst efter skat udbetalt.

Previous articleBeskrivelse af frihandelsaftaleforhandlinger ml USA og EU
Next articleBodylab øvelsesguide: Alternating dumbbell curls